Genel Başkan’dan

“Başkent Platformu”, insanlar arasında dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel

ve siyasal görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insanlarının tümünü

kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının huzurlu, mutlu ve barış içerisinde

refah ile yaşayacağı bir dünya oluşturulması için, çok yönlü

çalışmalar yürüten sivil bir inisiyatiftir.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası

olan Anadolu topraklarındaki insanlar, farklılıklarına rağmen kendilerini

ülkelerinin büyük zenginliği olarak kabul etmiş ve uyum içinde,

bir arada yaşamayı başarmıştır. Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu,

bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme

kültürü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşınarak, sivil

demokrasinin oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.

Başkent Platformu’nun yürütmüş olduğu çalışmalar, sadece Türkiye

ile sınırlı kalmayarak, bütün dünya insanlarının daha yaşanabilir bir

dünyaya kavuşabilmesi için, olanca gücüyle uğraşan sınır tanımayan

bir sevgi barış hareketi olmuştur.

Başkent Platformu; “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ ilkesini düstur

edinmiş, bu düsturla bütün dünya insanları için çalışmaya talip olmuş

insanlardan müteşekkil bir sivil toplum kuruluşu olmanın, bilinç ve

sorumluluğunu taşımaktadır.

Başkent platformu, Aynı zamanda uluslar-arası barış kardeşlik platformdur

ve öncelikle Ankara’da 25 ilçede yapılanmasını bitirip, Türk

Cumhuriyetlerinde, Avrupa’da, Suriye’de, Irak’da, Surinam’da, ve Balkanlarda,

sözcüleri vasıtası ile misyonu çerçevesinde yoluna devam

etmekte ve nihai hedefi olan; “Dünya Barış Kardeşlik Platformu”nu

oluşturarak, mutlu bir dünyanın oluşumuna katkı sağlama amacına

yaklaşmaktadır.

Biz inanıyoruz ki; mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelerden

mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden

mutlu bir dünya oluşur…

Başkent Platformu kuruluş aşamasında en başta fikir alışverişinde

bulunma, kuruluş misyonuna bağlı olarak tespit edilen olumlu olumsuz

durumları istişare etme ve bu durumlarla ilgili yapılan çalışmaları

sunma maksadıyla başta; T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Beyefendi ile Dolma Bahçe Sarayında bir araya gelmiş ve Platform’un

misyonu çerçevesinde tespit ettiği durumları kendilerine yazılı ve sözlü

olarak bildirerek mevcut ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler

vermiş ve istişareler etmiştir. Akabinde bir çok bakan, yerel yönetici,

siyasi parti genel başkanı, türk ve yabancı büyükelçiler, bürokratlar,

sançtılar, iş dünyasından oda başkanları, ve diğer sivil toplum kuruluşlarını

da ziyaret ederek Başkent Platform’un misyonu çerçevesinde

ülkede, bölgede ve dünyada yapılacak çalışmaların yol haritalarını

çizmiştir. Bu yol haritalarına bağlı kalmak koşuluyla ülkemize, bölgemize

ve dünya insanlarına katkı sağlamaya gayret gösterip, çalışmalarına

bu yolda samimiyet ve gayretle devam etmektedir.

Başkent platformu olarak; sosyal sorumluluk bilinci ile her konuda

olduğu gibi yeni anayasa konusunda da duyarlı davranarak toplumsal

barışa destek vermek amacı ile geniş çapta araştırmalar yapmış, beraberinde

anket çalışmaları ile toplumun beklentilerini, hassasiyetlerini

tespit etmiş ve bu verilerle fikir üreterek, rapor hazırlayıp T.B.M.M.

sunmuştur. Bir çok sivil toplum kuruluşunun katkı için müracaat ettiği

T.B.M.M. Yeni Anayasa Komisyonu müracaatlar içerisinden Başkent

Platformu’nu çalışmalara katkıda bulunması için davet etmiş ve Başkent

Platform olarak bizler T.B.M.M de 3 nolu komisyonda (AK PARTİ,

CHP, MHP, DTP) komisyon üyeleri nezaretinde demokrasi ve halk adına

sivil inisiyatif olarak sunum yaptık.

Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu”, ülkemizde sivil toplum

bilincinin yerleşmesi, ayrıca mevcut sivil toplum kuruluşlarının

daha etkin ve sürdürülebilir çalışmalar yapabilmesi için, toplumsal

uzlaşıyı önceleyen bir vizyona sahiptir.

“Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu”nun misyonuna inanmış;

birçok dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile

birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır. Sivil

toplum kuruluşlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde, istişare ve ortak

çalışmalar yürütülerek toplumsal barışa katkı sağlanmakta ve dünyadaki

insanı ilgilendiren sorunlara ortak çare aramaktadır.

İngilizce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir