Genel Başkan’dan


Başkent Platformu Olarak Bizler;

Yıllar Önce Merkeze İnsanı Koyarak Misyonumuzun Özeti Olan,
“İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın & Devletin Sahibi Millettir’’
Anlayışına Hizmet Etme Maksadıyla Yola Çıkmış Sivil Bir İnisiyatifiz.

İnsanlar arasında dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel
ve siyasal görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insanlarının tümünü
kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının huzurlu, mutlu ve barış içerisinde
refah ile yaşayacağı bir dünya oluşturulması için, çok yönlü
çalışmalar yürüttüğümüz iyi bilinmektedir.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası
olan Anadolu topraklarındaki insanlar, farklılıklarına rağmen kendilerini
ülkelerinin büyük zenginliği olarak kabul etmiş ve uyum içinde,
bir arada yaşamayı başarmıştır. Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu,
bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme
kültürü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşınarak, sivil
demokrasinin oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.

Başkent Platformu’nun yapmış olduğu çalışmalar, sadece Türkiye
ile sınırlı kalmayarak, bütün dünya insanlarının daha yaşanabilir bir
dünyaya kavuşabilmesi için, olanca gücüyle uğraşan sınır tanımayan
bir sevgi barış hareketi olmuştur.

Başkent Platformu; “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ ilkesini düstur
edinmiş, bu düsturla bütün dünya insanları için çalışmaya talip olmuş
insanlardan müteşekkil bir sivil toplum kuruluşu olmanın, bilinç ve
sorumluluğunu taşımaktadır.

Başkent platformu, Aynı zamanda uluslar-arası barış kardeşlik platformdur.
Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa’da, Suriye’de, Irak’da, Surinam’da, ve Balkanlarda,
Dünyanın bir çok yerinde sözcüleri vasıtası ile misyonu çerçevesinde yoluna devam etmektedir.

Başkent Platformu kuruluş aşamasında en başta fikir alışverişinde
bulunma, kuruluş misyonuna bağlı olarak tespit edilen olumlu olumsuz
durumları istişare etme ve bu durumlarla ilgili yapılan çalışmaları
sunma maksadıyla başta; T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Beyefendi ile Dolma Bahçe Sarayında bir araya gelmiş ve Platform’un
misyonu çerçevesinde tespit ettiği durumları kendilerine yazılı ve sözlü
olarak bildirerek mevcut ve yapılacak çalışmalar ile ilgili bilgiler vermiş ve istişareler etmiştir.
Akabinde bir çok siyasi parti genel başkanı,  yerel yönetici,
Türk ve yabancı büyükelçiler, bürokratlar, sançtılar, iş dünyasından oda başkanlarını
Beraberinde toplumun tüm katmanlarını temsil eden sorunlarıyla ilgili olan
sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret ederek Başkent Platform’un misyonu çerçevesinde
ülkede, bölgede ve dünyada yapılacak çalışmaların yol haritalarını çizmiştir.

Başkent platformu olarak; sosyal sorumluluk bilinci ile her konuda
olduğu gibi yeni anayasa konusunda da duyarlı davranarak toplumsal
barışa destek vermek amacı ile geniş çapta araştırmalar yapmış, beraberinde
anket çalışmaları ile toplumun beklentilerini, hassasiyetlerini
tespit etmiş ve bu verilerle fikir üreterek, rapor hazırlayıp T.B.M.M.
sunmuştur. Bir çok sivil toplum kuruluşunun katkı için müracaat ettiği
T.B.M.M. Yeni Anayasa Komisyonu müracaatlar içerisinden Başkent
Platformu’nu çalışmalara katkıda bulunması için davet etmiş ve Başkent
Platform olarak bizler T.B.M.M de 3 nolu komisyonda (AK PARTİ,
CHP, MHP, DTP) komisyon üyeleri nezaretinde demokrasi ve halk adına
sivil inisiyatif olarak sunum yapmıştır.

Başkent Platformu;
ülkemizde sivil toplum bilincinin yerleşmesi,
ayrıca mevcut sivil toplum kuruluşlarının
daha etkin
ve sürdürülebilir çalışmalar yapabilmesi için,

toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir vizyona sahiptir.

“Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu”nun misyonuna inanmış;
1200 aşkın birçok dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile
birlikte ortak akıldı yurt içinde ve yurt dışında LOBİ çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır. Sivil
toplum kuruluşlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde, istişare ve ortak
çalışmalar yürütülerek toplumsal barışa katkı sağlanmakta ve dünyadaki
insanı ilgilendiren sorunlara ortak çare aramaktadır.

Başkent Platformu Olarak Bizler;
Siyasi Partilerin Şahsi Görüşlerinden Bağımsız, Günlük Politize Olmuş Siyasetten Uzak,
Toplumun Tüm Katmanlarını Kucaklayan Bir Anlayışa Sahip Olduğumuz Gibi,
Farklı Görüş ve Fikirlere Hep Saygılı Olduğumuz Kamuoyunca İyi Bİlinmektedir…

Biz inanıyoruz ki;
mutlu bireylerden mutlu aileler,
mutlu ailelerden mutlu toplumlar,
mutlu toplumlardan mutlu devletler,
mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur…
Derin Saygılarımla.

Dr.Mustafa KURT

İngilizce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir