Yayınlar

Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi

“Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu” bünyesinde “Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi “ adı altında süreli yayın (gazete) çıkarılmaktadır.

Türkçe-İngilizce yayınlanan gazetenin, kısa süre içinde Türkçe-Arapça olarak yayınlanması da planlanmaktadır. Aynı anda çevrimiçi olarak internet ortamında da yayınlanan gazetenin, ulusal ve uluslararası platformlarda ve sivil toplum kuruluşları nezdinde bilinirliği ve saygınlığı da hızla artmaktadır. İçeriği ile ilgili olarak yayınlanan tek süreli yayın olma özelliği bakımından da önemlidir.

Gazete şu amaç ve ilkeler doğrultusunda yayın hayatına devam etmektedir.

Hızlı gelişen ve değişen dünyamızda bireyin ve toplumların nasıl bir etkileşim içinde olduğu hepimizce malum. İletişim bireysel anlamda insanları ayrı ayrı etki alanına aldığı gibi, evrensel manada da ülkeler arasında sosyal, siyasal ve ekonomik yeni etkileşimler ortaya çıkarmaktadır.

Küresel ve farklı kültür Entegrasyonu içinde en önemli etkin araçlardan biride şüphesiz iletişimdir. Öyle ki iletişim, bir “Toplum Mühendisliği” olarak, insanlar ve ülkeler arasında toplumsal kitle iletişim aracı haline gelmiştir. İletişim toplumların adeta bel kemiği olmasına rağmen maalesef sivil toplum kuruluşlarınca yeteri kadar etkin olarak kullanılamamaktadır.

Bu durum da, hem dünyada hem de ülkemizde gönüllülük esasına göre çalışan Sivil Toplum Kuruluşlarınca yapılan hizmetlerin basında yeterince yer alamaması ve faydalı projelerini anlatamamasını büyük bir kayıp olarak görmekteyiz.

Uluslararası Sivil İnisiyatif Gazetesi olarak amacımız; tüm Sivil toplum kuruluş’ların adeta bir üst çatısı gibi, tespit edilen sorunları, beraberinde ortak akıl ile çözüm önerilerini, çalışmalarını ve sosyal sorumluluk projelerini anlatabilecekleri, tanıtabilecekleri ve de tartışabilecekleri yazılı iletişim aracı olarak hizmet verecektir.

Yurt dışında devlet başkanlarına ve dış işleri makamlarına, yurt içinde ise başta Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık olmak üzere, tüm Bakanlıklara, Büyükelçiliklere, TBMM’nin tamamına, 81 il Valiliklerine ve Belediye Başkanlıklarına, tüm Muhtarlıklara, tüm Siyasi partiler ile Odalar ve Borsalar da dâhil olmak üzere ulusal ve uluslararası birçok Sivil Toplum Kuruluşu’na Bila bedel ulaştırma arzu ve çabası içerisindeyiz…

İngilizce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir