Başkent Platformu Hakkında

Başkent Platformu olarak bizler yıllar önce tarihi mirasımızdan aldığımız ışık ve ilham doğrultusunda misyonumuzun özeti olan İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın, anlayışına hizmet etme maksadıyla yola çıkmış, insanlar arasında din dil, ırk mezhep ve siyasal görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insanlarının tümünü kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının huzurlu, mutlu refah ve barış içerisinde yaşayacağı bir dünya oluşturulması için çok yönlü çalışmalar başlatmış sivil bir inisiyatifdir.

Başkent Platformu kuruluşundan kısa zaman sonra T.C. Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin vakti daveti neticesin de (16 Ağustos 2008) de Dolma Bahçe Sarayında bir araya gelmiş, platform olarak yazılı ve sözlü olarak faaliyetlerimiz hakkında bildirme yaparak gelecekte yurt işinde ve yurt dışında yaptığımız lobi faaliyetleri hakkındaki görüş ve düşüncelerimizi arz ettik.

Sayın Cumhurbaşkanımızın “Gidin Gönüllere Girin” Dediğini Hiç Unutmadığımız Gibi, Sivil Toplum Kuruluşu Olarak, O Günden Bugüne, tarihimizden Aldığımız Işık ve İlham Doğrultusunda ‘’İnsanıYaşat ki, Devlet Yaşasın’’ Anlayışı Çerçevesinde Bir Çok Çalışmaya İmza Atmanın onurunu yaşadık.

Başkent platformu: insanlık tarihi boyunca medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası olan Anadolu topraklarında, farklılıklarına rağmen kendilerini ülkelerinin büyük zenginliği olarak kabul etmiş ve uyum içinde, bir arada yüzyıllarca yaşamayı başarmış insanlarımızız ortak sesidir.

Başkent platformu: Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent platformu: “İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın” anlayışını düstur edinmemiz hasebi ile siyasi partilerin şahsi görüşlerinden bağımsız, günlük politize olmuş siyasetten uzak, toplumun tüm katmanlarını kucaklayan bir anlayışa sahip olduğumuz iyi bilinmektedir.

Başkent platformu: bizler farklı görüş ve fikirlere de hep saygılı olduğumuz gibi “Devletin Sahibi Millettir” anlayışıyla her daim milletimizin yanında olmuş, 50-100- 200- 300 yıllık bir siyaset anlayışla faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Başkent Platformu Türk bayrağına kem gözle bakanlara karşı, sadece 17/25 aralık yada 15 temmuz ihanetinde değil her yerde, her fırsatta milli duruşumuzu yiğitçe ortaya koyduğumuz gibi, Türkiye cumhuriyeti devletinin bekası için her türlü mücadeleyi verdik, bundan sonrada canımız pahasına da olsa bu mücadeleyi vermeye devam edeceğimizi her platformda haykırdık.

Başkent Platformu Ailesi Olarak, Türk Devletinin Milli Reflekslerinin Zayıflaması Söz Konusu Olduğunda, Her Daim “Devletin Sahibi Millettir” Anlayışıyla Devletimizin Yanında Olacağımızı buradan Yeniden Hatırlatmak İsteriz.

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Başkent platformu: insan odaklı lobi faaliyetleri çerçevesinde Sivil toplum kuruluşlarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde, istişare ve ortak çalışmalar yürütülerek toplumsal barışa katkı sağlanmakta ve dünyadaki insanlarını ilgilendiren sorunlara ortak çare aramaktadır.

Başkent Platformu: aynı zamanda Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu’dur, ülkemizde sivil toplum bilincinin yerleşmesi, ayrıca mevcut sivil toplum kuruluşlarının daha etkin ve sürdürülebilir çalışmalar yapabilmesi için, toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir vizyona sahiptir.

Taktir edersiniz ki; Devlet ile Millet Arasında Asla ve Asla Mesafe Olamaz. Büyük Devlet, Milletiyle Var Olan Devlettir; Büyük Devlet, Milletiyle El Ele Olan Devlettir; Büyük Devlet, Milletinin Hukukunu Koruyan, Adaleti Sağlayan, Hürriyeti Hâkim Kılan Devlettir.

Başkent platformu olarak; sosyal sorumluluk bilinci ile her konuda ve her alanda olduğu gibi yeni anayasa çalışmalarında da duyarlı davranarak toplumsal barışa destek vermek amacı ile geniş çapta araştırmalar yapmış, beraberinde anket çalışmaları ile toplumun beklentilerini, hassasiyetlerini tespit etmiş elde ettiği veriler ışığında fikir üreterek, taslak rapor hazırlayarak sosyal sorumluluk bilinci ile T.B.M.M. sunmuştur. T.B.M.M. Başkent Platformu’nu TBMM de 3 nolu komisyona davet ederek (AK PARTİ, CHP, MHP, DTP) komisyon üyeleri nezaretinde sivil inisiyatif olarak sunum yapmıştır.

Başkent Platformu Başkanlık sistemine geçmemiz hasebiyle, yerel yönetimlerin başkanlık sistemine entegrasyonu açısından önem arz ettiğini düşündüğümüz için 26 Haziranda 2018 tarihinde 1200’ü aşkın konfederasyon, federasyon, vakıf ve dernek başkanlarıyla “ortak akılda” buluşarak yerel yönetimler halk meclisi platformunu kurulmuş olduk. Yerel Yönetimler Halk Meclisi Platformu olarak kuruluş aşamasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesine Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’ ye teklif ve bilgi mahiyetinde projelerimizi iletmiştik. Sivil toplum başkanları olarak hiç beklemeden “ortak akılda” buluşarak yerel yönetimler halk meclisi platformu olarak 1-2- 3 toplantılarını büyük bir katılımla geçtiğimiz zaman içerisinde gerçekleştirmiş olduk. 4’cü’sünü yapmayı planladığımız toplantıyı dünyayı tehdit etmeye devam eden covıd-19 nedeni ile beraberinde içişleri bakanlığının aldığı yasak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelediğimizde kamuoyu ile paylaşmıştık. En kısa zamanda 81 ilde, 900’ün üzerinde ilçede il ve ilçe başkanlarımızı belirleyeceğiz ardından toplumun tüm katmanlarını halk meclisine dâhil ederek, sorunların tespiti ve sorunların tespitini yerinde çözüm önerilerini halktan alarak böylece yerel yönetimlerin başkanlık sistemine entegrasyonu hızlandıracağımızı beraberinde sivil inisiyatif gücünü devlet aklıyla sentezleyerek millet menfaatine devletimize daha çok katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Başkent platformu Türkiye ile sınırlı kalmayarak Türk Cumhuriyetlerinde, Avrupa’da, Balkanlarda, hasılı 69 ülkede sözcüleri vasıtası ile misyonu çerçevesinde insan odaklı lobi faaliyetlerine devam ederek uluslararası düzeyde adeta sevgi ve barış yumağı oluşturmuştur.

Başkent platformu geçtiğimiz yıllar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında bir çok cumhurbaşkanı başbakan bakan, yerel yönetici, siyasi parti genel başkanı büyükelçiler, bürokratlar, sançtılar, iş dünyasından oda başkanları, ve diğer sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek fikir alış verişi yaparak çalışmalarına yön çizmiştir.

Başkent Platformu olarak inanıyoruz ki; mutlu bireylerden mutlu aileler, mutlu ailelerden mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur.

Başkent Platformu Olarak Anadolu Topraklarında Yaşayan Milyonlarca Milletimize, Yurt Dışındaki Vatandaşlarımıza, Gönül Coğrafyamızdaki Kardeşlerimize En Derin Saygı ve Muhabbetlerimizi Sunuyor, Bu Duygu ve Düşüncelerle, Bizlere Bu Vatanı Yurt Yapan, Atalarımızı, Tüm Şehitlerimizi Rahmetle ve Minnetle Anıyoruz. En Derin Saygılarımızı Arz Ediyoruz..Dr.Mustafa KURT
Başkent Platformu Genel Başkanı

Başkent Platformu

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU