Başkent Platformu, Son günlerde tartışılan Yeni Anayasa Ve Başkanlık Sistemine  Yerel Yönetimlerin de dahil olmasını istiyor..

Başkent Platformu, Son günlerde tartışılan Yeni Anayasa Ve Başkanlık Sistemine  Yerel Yönetimlerin de dahil olmasını istiyor..


Başkent Platformu, Son günlerde tartışılan Yeni Anayasa Ve Başkanlık Sistemine  Yerel Yönetimlerin de dahil olmasını istiyor..

Sivil Toplum Kuruluşlarından Sonra Yerel yöneticilerin de Görüş ve Düşüncelerini Almak için Ak Parti ve CHP Belediye Başkanlarından Sonra şimdide MHP Belediye Başkanı Enver Demire i  ziyaret etti..  

Ankara (Sivil İnisiyatif) – Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt ve Platform Yönetim Kurulu ile Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i ziyaret ederek, Yeni Anayasa ve Başkanlık sistemi hakkında yerel yönetimlerin de görüş ve düşüncelerini almak ve beraberinde yerel yönetimlerinde bu sürece dahil olmaları için ziyarette bulundu.

Yapılan ziyarette Başkent Platformunun hazırlamış olduğu Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konulu taslak raporunu sundular.

Genel Başkan Dr. Mustafa Kurt, ‘’Milletimiz Yeni Anayasaya  ihtiyaç duymakta’’  Her şeyden önemlisi yeni anayasa demek 80 milyon vatandaşımızın iadeyi itibarı demektir..  

Kısaca özetlersek Başkent Platformu “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışına hizmet eden insan odaklı bir platformdur. Bu sebeple milletimizi ilgilendiren uzun soluklu bir anayasada bende varım diyen bir kuruluşuz.. 2012 tarihinde TBMM, Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi konulu çağrıda bizde sivil inisiyatif olarak taşın altına elimizi koyduk ve milletimiz nasıl bir anayasa istiyor sorusuna cevap aradık..  Ankara da 26 bin denek üzerinde araştırma yaptık..  Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde gördük ki, milletimiz insani olmanın yanında milli ve manevi değerleri olan yeni anayasa istiyor.. Yeni Anayasa için hazırladığımız taslak raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 3’nolu komisyon da  2012 tarihinde Ak parti, CHP, MHP, HDP komisyon üyeleri nezaretinde yüce meclise sunduk. Yaptığımız anketlerde ve sivil toplum kuruluşları ile görüşmelerimiz ışığında gördük ki, milletimiz açısından yeni anayasa demek 80 milyon vatandaşımızın iadeyi itibarı demektir..  dedi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Yapmak İstedikleriniz Güzel Ama Zor Bir İşe Talip Olmuşsunuz..”

Öncelikle ziyaretinizden duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Türkiye de Türkçeyi eğitim dile olmaktan çıkarmanın yollarını ararken, Türkiye Anayasasın da Türk Devletin dili Türkçedir ibaresini değiştirmeye çalışılan bir yapının var olduğu, görüldüğü böyle bir Anayasanın yapılmaya çalışıldığı zaman dilimin de siz nasıl olur da Türkçeyi uluslararası arena da İngilizce gibi bir konuma çalışacaksınız. Düşünceleriniz yapmak istedikleriniz güzel ama zor bir işe talip olmuşsunuz. Burada belirttiğiniz gibi Yeni Anayasa ve Başkanlık Sistemi raporunuz da, bütün eğitim kademelerin de okutma dili Türkçedir, yabancı diller kurslarda okutulabilir çok doğru bir tespit. Anayasanın üç maddesi çok önemli dördüncü madde de bu üç maddeyi korur. Bu milletin daha çok refah için de ve kendi inandığı değerlerini yaşamaya hakkı var..

Bir MHP’li belediye başkanı olarak, mevcut yapı devam etsin, yada mevcut yapı güçlendirilsin, eksik taraflar varsa onlar bertaraf edilsin, siyasi partiler yasası yeniden düzenlensin işte barajdı yeniden düzenlensin, hukuk sistemi devletin gerçekten bir hukuk sistemi olsun bu çok önemli gerçek manada hukuk devleti olsun diyoruz. Şimdi bunların yanı sıra Türkiye de ortak akıl öne çıkmalı. Siyasi endişesi olmayan gelecek endişesi taşımayan ortak akıllar kendileri adına nefisleri adına gelecek adına endişe taşımayan ortak akıllar çıkmalı. Bu nedenle doğru ortak aklı bulmak lazım. Bu ülkenin hem bugününü hem geleceğini düşünecek, siyasi hiçbir beklentisi olmayacak insanların bir araya gelerek Anayasa hazırlaması lazım. Dedi.

Daha sonra Kırgızistan-Türkiye Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt Kırgızistan’dan getirmiş olduğu Çapan ve Kalpak’ı  Belediye Başkanı Enver Demirel’e hediye edip giydirdi..

 Başkent Platformu!

Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU