Başkent Platformu Ve Mobilyacılar Odasından Sosyal Sorumluluk Adına Asya Sağlık

Başkent Platformu Ve Mobilyacılar Odasından Sosyal Sorumluluk Adına Asya Sağlık


Başkent Platformu Ve Mobilyacılar Odasından Sosyal Sorumluluk Adına Asya Sağlık İşbirliği İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkında Seminer Düzenlediler…


SPOT: Başkent Platformu ve Mobilyacılar Odası, sosyal sorumluluk adına Asya sağlık, işbirliği ile ortaklaşa hazırladıkları; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini  anlatan bir seminer düzenlendiler.

 

Ev sahipliğini,  Ankara mobilyacılar odasının yaptığı toplantıya; Mobilyacılar odası başkanı Hüseyin Taklacı ve yönetim kurulu üyeleri, Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt ve yönetim kurulu üyeleri, Asya Sağlık başkanı Dr. Mehmet Asım Hanaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
 

Ankara mobilyacılar odasında sağlık ve iş güvenliği hakkındaki sunumu Asya Sağlık Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Mehmet Asım Hanaz  sinevizyon eşliğinde şunları anlattı;
 

Bilindiği gibi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanmış, 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren hayatımıza girmeye başlamıştır. 50'nin altında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hemşiresi istihdamı 01 Temmuz 2013'ten 01 Ocak 2014 tarihine, az tehlikeli sınıftaki işyerleri ve kamu kurumlarında 01 Temmuz 2014'ten 01 Temmuz 2016 tarihine ertelenmiştir. Buna göre, 50'nin altında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hemşiresi hizmetlerinin sunumu 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren zorunlu hale gelecektir. Bu kapsamda tüm işverenlerimizin öncelikle tehlike sınıflarını öğrenmeleri ve buna göre yetkili ortak sağlık ve güvenlik birimleri ile irtibata geçmeleri gerekmektedir" dedi.

 Az tehlikeli sınıfta yer alan ve  50'den az çalışanı olan iş yerlerinin ise 2016 yılında kapsama gireceğini, yeni yıldan itibaren iş yeri hekimi ve iş yeri güvenliği uzmanı bulundurmayan firmaların önemli miktarda para cezasıyla karşı karşıya kalacağını, "2016 yılı Temmuz ayında da, kamu iş yerlerinin tümünde, özel sektördeki az tehlikeli tüm iş yerlerinde devreye girecek. Yani, bakkal, manav, berber ve apartmanlarda yürürlüğe girmesine daha bir buçuk yıldan fazla süre var ama risk değerlendirmesi için kapsama girdiler" dedi.


Esnaf ve küçük  işletmelere uzman ve doktor temininde devletin destek sunulup "İş yerinde 9 veya daha az çalışanı olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği ile işyeri hekimi veya diğer sağlık personeli ihtiyacını Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) illerde açacağı ihaleler sonrasında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) birimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin cebinden tek kuruş para çıkmayacak. İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki tamirhane, tornacı, elektrik ustaları gibi iş yerlerine yılda bir defa 1 saat iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda bir defa işyeri hekimi gönderecek" dedi.


İş sağlığı ve güvenliği  kapsamında bulunan işletmelerin yasaya aykırı hareket ettiği halde para cezası uygulanacağını, 6331 sayılı iş kanunun cezaları düzenleyen 26. maddesinde bu yükümlülüklerin cezasının belirlenen nitelikte iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için ve aykırılığın devam ettiği her ay için 500 TL olduğunu söyledi. "Diğer sağlık personeli görevlendirmeyen işverene ve aykırılığın devam ettiği her ay 2 bin 500 TL olarak ifade edilmektedir. Firmaların bu hizmeti alıp almadıkları Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca ISG-KATİP sistemi üzerinden online olarak kontrol edilmektedir" dedi.

İşletmelerin hizmeti OSG birimlerinden fatura karşılığı satın alabilecekler. "İş yeri iş verenleri iş yerlerinde ya tam zamanlı ya da kısmi zamanlı iş yeri hekimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe alacak veya ortak sağlık-güvenlik şirketlerinden fatura mukabili bu işi satın alacak. Ayrıca, iş verenin kendisine ait belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa uzman olarak bildirebilecek" dedi.

Bu sistem dahilin de Asya Sağlık ve İş güvenliğinin amacı; Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak üzere işin normal akışını aksatmadan daha verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, çalışma ortamı gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, İlkyardım ve acil müdahale, eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti vermektir.

Asya sağlık ve iş güvenliği olarak; sürekli kendini yenileyen uzman ekibimiz ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen  sorumlulukları  yerine getirerek her zaman  çözüm ortağı olmak ve kaliteli hizmet sunmaktır.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde bize bu imkanı sağlayan Ankara mobilyacılar odasına ve başkent platformuna şükranlarımı sunuyorum dedi.Başkent Platformu!

Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU