Surinam Devlet Başkanının Özel Temsilcisi Kenten Misafirimiz Oldu

Surinam Devlet Başkanının Özel Temsilcisi Kenten Misafirimiz Oldu


Surinam Devlet Başkanının özel temsilcisi

Kenten misafirimiz oldu

  • Kenten dünyada barışın tesis edilmesinde gönüllülük esasına göre çalışan derneklerin önemine dikkat çekti

Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu, Surinam Devlet Başkanı Desi Bouterse’nin özel temsilcisi Ricardo Van Kenten’i ağırladı.

Özel elçi, Başkent Platformu, Onursal Başkanı Zülfü Canpolat, Platform Yönetim Kurulu üyeleri ve seçkin davetlilerle akşam yemeğinde bir araya geldi...

Bir dizi görüşmeler yapmak üzere Türkiye’ye gelen Surinam devlet başkanının özel elçisi Ricardo Van Kenten ve eşi ’ne tarihi Kınacı zade konağından verilen yemekte ekonomik ve siyasi konular ile iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Yemek sonrasında Başkan Dr. Mustafa Kurt ziyaretin anısına Kenten’e plaket verdi.

Surinam devlet başkanının özel elçisi Ricardo Van Kenten, Türkiye’de bulunduğu süre içerisinde, yoğun ekonomik ve ticari görüşmelere katıldı. Kenten ekonomik ağırlıklı geçen görüşmelerinin yanısıra, sosyal konular ağırlıklı çalışmalar yürüten, Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu yöneticileriyle de bir araya geldi

Sn. Kenten Platformun çalışmaları hakkında, Genel Başkan Mustafa Kurt’tan bilgi aldı. Kurt konuşmasında” dil, din, mezhep, cinsiyet, ulus ayrımı yapmaksızın, bireylerin refah ve huzuru için çalıştıklarını” belirtti Mustafa Kurt; sözlerinin devamında “Mutlu bireylerden, mutlu aileler, mutlu ailelerden, mutlu toplumlar, mutlu toplumlardan mutlu devletler, mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur.  İnsana hizmet felsefesiyle çalışmakta olan bu kuruluş; Ankara'nın yirmi beş ilçesinde ve, yurtdışında İsveç'te, Irak'ta, Belçika'da, Azerbaycan’da ve Kosova’da oluşturduğu platformları ile birlikte aralıksız, çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

Daha sonra söz alan Kenten, Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu’nun çalışmalarının bütün dünyadaki Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek teşkil edecek içerik ve seviyede olabileceğini belirterek gönüllülük esaslı bu çalışmaların toplumlarda ve dünyada barışın tesis edilmesi ve devamlılığının sağlanmasında hayati önem taşıdığının altını çizdi.

Kenten, platformun bu çalışmalarının diğer STK’lara ve diğer ülkelere örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

 

  • Surinam, hakkında bilmediklerimiz.

 Batıda Guyana, güneyde Brezilya, doğuda Fransız Guyanası ile sınırları olan, Güney Amerika’nın kuzey kıyısında bir devlet. Başkenti; Paramaribo olan 417.000 nüfuslu Surinam halkının % 37’si Hindistanlı, % 3’ü Kreol, % 15’i Cavalı’dır.  Hindistanlılar ve Cavalılar, 19 ve 20. yüzyıl başlarında tarım işçisi olarak ülkeye getirilenlerin soyundan geliyor. Kreollar,  zenci kölelerin diğer etnik gruplarla birleşmesinden meydana gelmiştir. Ülke nüfusunun %10’unu 19. yüzyıl ortasından önce ormanlara kaçan zenci kölelerin soyundan gelenler oluşturuyor... Nüfusun %2’si de Amerikalı yerlilerdir. Zenciler ve Amerikalı yerliler, iç kesimin nüfusunun hemen hemen tamamını meydana getirir. Bunlardan başka, kıyı şehirlerinde Avrupalı ve Çinli topluluklar vardır.

Felemenk dili resmi dil olmakla birlikte, günlük dil Surinam dilinin yanısıra İngilizce, Hintçe, Cava dili ve Çince de konuşulur. Surinam dili, Felemenk dili, İngilizce, İspanyolca ve Portekizce ’nin bir karışımıdır.
Ülkedeki başlıca dinler, İslamiyet, Hindu dini ve Hıristiyanlıktır. Bunlardan başka bir miktar, Konfüçyüs dinine bağlı olan Yahudiler vardır.

 

Surinam, 25 Kasım 1975’te bağımsızlığına kavuşmuştur. Aynı sene 4 Aralıkta Birleşmiş Milletlere üyeliği kabul edilmiştir. 1987’de kabul edilen anayasaya göre; devletin başında milli meclis tarafından beş yıllık bir süre için seçilen başkan bulunuyor. Bununla birlikte ordu askeri konsey aracılığıyla hükümet üzerindeki etkili denetimini sürdürmektedir. Milletlerarası Askeri Konsey, Milletlerarası Meclisin çıkardığı bir kanunu iptal etme yetkisine sahiptir.


Surinam halkının büyük çoğunluğu tarımla uğraşır. Ekilen toprakların yaklaşık olarak yarısında pirinç; bundan başka şeker kamışı, muz, portakal, greyfurt mısır ve büyük hindistancevizi yetiştirilir. Sığır, koyun, keçi, domuz ve kümes hayvanları, yetiştirilen belli başlı hayvanlardır. Tarım faaliyetlerinin hemen hemen tamamı kıyı bölgesindedir. En verimli topraklar, eskiden sularla kaplı olan arazinin set çekilerek suyu dışarı akıtılan, ziraate elverişli hale getirilen kısımlarıdır.


Surinam’ın esas ekonomik zenginliği boksittir. Boksit, ihracatın %70’ini meydana getirir. Maden cevherinin bir kısmı alüminyum okside çevrilir. Fakat çoğu ham halde deniz yoluyla ABD’ye gönderilir.

 

Ana ihraç malları boksit ve alüminyum oksid,  pirinç portakal, greyfurt ve kerestedir.

Surinam, yakıt ve yağlayıcı maddeler, yapı malzemesi sanayi teçhizatı ve otomobil ithal eder.

ABD, Surinam ihraç mallarının % 75’ini alır ve Hollanda ile birlikte ülkenin çoğu ithal mallarını temin eder.Başkent Platformu!

Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU