AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak

AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak


AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak, Uluslar arası taşımacılık ve uygulamadaki mevzuatlar konusunda, Kırgızistan’dan gelen heyet üyeleri ve Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt’a bilgi aktarımında bulundu.

 

 

AK PARTİ MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak :

Ülkeler arasındaki birliktelik taşımacılığımıza artı değer katmaktadır
 

Ankara (Sivil İnisiyatif) – AK Parti MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak “uluslar arası taşımacılık alanındaki gelişmeler ve avrasya bölgesindeki mevzuat hakkında, Kırgızistan’dan gelen heyet üyeleri ile Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr.Mustafa Kurt’a bilgi aktarımında bulundu.

Dr.Kurt ve heyet üyelerinin konuşmaları sonrası, Kırgızistan heyeti bölge ile ilgili çalışmalarından dolayı Nejla Albayrak’a bir plaket takdim etti.

 Dr. Mustafa Kurt “Kırgızistan bölgede parlayan yıldız, Türkiye ise küresel etkisi olan bir ülke”

Ziyaret dolayısıyla bir açıklama yapan Kırgızistan Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt, Cumhurbaşkanları Almazbek Atambayev ve Recep  Tayyip Erdoğan’ın birlikteliğinin ve bu çerçevede dışişleri bakanlıkları ile elçilerin samimi gayretlerinin ülkeler arasındaki ticaret hacminin artmasına önemli bir katkı sağladığını belirterek “Kırgızistan bölgede parlayan yıldız, Türkiye ise bölgesel güç ve artık küresel etkisi olan bir ülke” dedi.

Dr. Kurt, tarihsel bağların ilişkileri daha da güçlendirdiğine işaret ederek “Biz tarafları bir araya getirmek suretiyle  sosyal, kültürel, ekonomik işbirliğinin artmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Nejla Albayrak “Ülkeler arasındaki birliktelik taşımacılığa artı değer katmaktadır”

AK Parti MKYK Üyesi ve Uluslar arası Nakliyeciler Derneği Genel Koordinatörü Nejla Albayrak ise “uluslar arası taşımacılık ve mevzuata yönelik yaptığı değerlendirmede”, ülkeler arasında ihracat ve taşımacılar alanındaki işbirliklerinin güçlenmesinin bazı temel sorunların çözümüne önemli katkı sağladığını söyledi.

Rusya ve Kazakistan’da geçiş belgesi kotaları ile geçiş belgelerinin ülkemize geç ulaştırılmasının, Rusya ve BDT ülkelerindeki dış ticareti olumsuz etkilediğini işaret eden Albayrak, Kırgızistan ile ilgili şu örneği verdi.

“Geçmişte yaşanan vize sorunu ve diğer sorunların çözülmesi paralelinde Kırgızistan’a gerçekleşen taşımalarımızda büyük sorunlar yaşanmamakta olup, iki ülke Ulaştırma Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkiler taşımacılığımıza pozitif olarak yansımaktadır.

Kırgızistan’a geçiş belge ile giriş yapıldığında herhangi bir ücret ödenmemekte, geçiş belgeleri bittiğinde ise 50 Dolar karşılığında giriş yapılabilmektedir.

Öte yandan, Kazakistan üzerinden Kırgızistan’a geçmişte geçiş belgesiz giriş yapılabilmekte iken hali hazırda Kazakistan üzerinden Kırgızistan’a transit geçiş gerçekleştirilebilmek için Kazakistan transit geçiş belgesi istemeye başlamıştır. Yıllık yaklaşık 1.000 üzerinde taşıma gerçekleştirilen Kırgızistan’a ulaşımımız Kazakistan’ın transit geçiş belgesi bitmesi durumunda Kırgızistan’a ulaşımımız zorlaşacak olup, söz konusu sorun Kazakistan bölümünde yer almaktadır”.

Türkiye ile Özbekistan arasında geçiş belgesi sistemi var…

Türkiye ile Özbekistan arasındaki taşımaların günden güne artmasının önemine dikkat çeken Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye ve Özbekistan arasındaki taşımalar günden güne artmaktadır. Türkiye ve Özbekistan arasında 2013 yılından itibaren geçiş belgesi sistemine geçilmiştir.

Türk ve Özbekistan Ulaştırma Makamları arasında uzun bir süre boyunca gerçekleşmeyen resmi Ulaştırma toplantılarına 2012 yılında start verilmiş ve iki ülke ulaştırma bakanlıkları düzenli aralıklarla bir araya gelmeye başlamıştır.

Söz konusu gelişme sektörümüz için gayet olumlu olmakla birlikte geçiş belgeleri sisteminde iyileştirme ve Türk araçlarından alınan yüksek ücretlerde indirim sağlanması iki ülke arasındaki ticarete olumlu olarak yansıyacaktır.

Çözüm önerisi olarak; Geçiş Belgeleri Sistemi,  iki ülke arasında giderek artan olumlu ilişkiler paralelinde geçiş belgeleri sisteminde tekrar liberalizasyon sağlanması veya bu mümkün değil ise geçiş belgelerinin tek giriş yerine çoklu girişe izin vermesi taşımalarımıza ve dış ticarete olumlu olarak yansıyacaktır.

Yüksek Ücretler; Özbekistan ve Özbekistan üzerinden transit taşımalarda yüksek ücret alınmaktadır. Söz konusu ücretlerin düşürülmesi, iki ülke arasındaki ticaretin daha düşük navlun maliyetleriyle artmasına vesile olacaktır”.

Vize Ücretlerinin düşürülmesi ülkeler arasındaki ticareti olumlu etkileyecektir..

Tacikistan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan’daki “iş ve işlemlere”de değinen Albayrak, şunları söyledi:

TACİKİSTAN; Tacikistan’da taşımacılık alanında büyük sorunlar yaşanmamakla birlikte, vize uygulamalarında yapılacak değişiklikler taşımalarımıza olumlu olarak yansıyacaktır.

Türkiye ve Tacikistan arasında 2012 yılında gerçekleştirilen KUKK Toplantısında vize hususunda mutabık kalınan madde doğrultusunda yapılacak iyileştirmeler taşımalarımıza katkı sağlayacaktır.

“Taraflar, iki ülke arasındaki taşımacılığın kolaylaştırılması amacıyla, sürücülere çok girişli vize verilmesi için kendi ülkelerinde bulunan ilgili makamlarıyla çözüm için eşgüdüm sağlayacaktır.”

TÜRKMENİSTAN; Söz konusu Türkmenistan sınır kapılarında dönemsel 12 güne kadar varan beklemeler tespit edilmiştir.  Söz konusu sorunun Türkmenistan’ın düşük hacimle araç geçişine izin vermesi olduğu saptanmıştır. Türkmenistan’ın gümrük kapılarında işlem hacmini arttırması bölgede dış ticaretin artması için büyük önem taşımaktadır.

Yüksek Vize Ücretleri ve Yüksek İkili ve Transit Geçiş Ücretleri; Söz konusu ücretlerin düşürülmesi iki ülke arasında ticaretin olumlu gelişmesine vesile olacaktır.

RUSYA; Rus Makamları libere taşımacılık sistemi aksine bir tutum içerisinde Türk taşımacısına Rus taşıma yükleme zorunluluğu getirmektedir. Bu sebeple, iki ülke arasında yaklaşık 44.000 taşıma gerçekleşmekte iken, Rus Tarafı kendi nakliyecisinin taşımalarını arttırabilmek için, Türk tarafına kullanmak üzere sadece 9.000 adet geçiş belgesi vermektedir. Bu durum, iki ülke arasındaki dış ticareti olumsuz etkilemektedir.
İki ülke arasındaki büyük işbirlikleri paralelinde geçiş belgelerinin libere olması veya Türk Tarafına verilen mevcut 9.000 ikili geçiş belgesinin iki katına çıkarılması dış ticaretimiz için önem arz etmekte ve böylelikle olumsuz etkiler ortadan kalkmaktadır.

KAZAKİSTAN; Kazakistan Makamları Rus makamları gibi Kazak taşımacılarının yüklenmesini çoğaltmak için geçiş belgelerini Kazak yükleme karşılığında vermektedir.

Bu durum, ticaretimizin sekteye uğramasına sebep olmaktadır.

Geçiş belgeleri sisteminin libere olması taşımalarımız için önem arz etmektedir.
Kazakistan’ın Kırgızistan transit geçişlerinde geçiş belgesi talep etmesi taşımacılığımızı olumsuz etkilemektedir.

AZERBAYCAN; Bakü Limanından Kazakistan - Aktau ve Türkmenistan - Türkmenbaşı limanlarına ray sistemine sahip feribotlar ile tarifesiz seferler düzenlenmekte olup, vagon taşımacılığı yapan bu gemilerde yer kalması halinde TIR kamyonları da taşınmaktadır. TRACECA üyesi olan ve Hazar Denizi ötesinde yer alan ülkelere olan taşımalarımıza (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan) baktığımızda 44.000 adet civarında taşıma gerçekleştirildiği görülmektedir. Diğer yandan, Çin’in TIR Sistemine dahil olması ve Çin ürünlerinin karayoluyla taşınması ile Azerbaycan’ın transit güzergahının önemi kat kat artacaktır. Söz konusu ülkelere Azerbaycan üzerinden yapılacak transit taşımaların Azerbaycan ekonomisine de katkıda bulunacağı aşikârdır. Bu çerçevede, söz konusu limanlar arasında çalışan gemilerin TIR taşıma kapasitesinin arttırılması ve seferlerin düzenli hale getirilmesi, söz konusu hattı çekici hale getirecek ve güzergâhın kullanımını arttıracaktır.

Diğer yandan Türkmenistan da gelişme sürecinde olup, ülkede devam eden birçok proje bulunmakta, ayrıca yer altı kaynakları üretimi ve sevkiyatı da önem kazanmıştır, ancak Türkmenistan’a gerçekleşen malzeme sevkiyatında Hazar güzergâhı tercih edilmemekte ve taşımacılık alanında yaşanan birçok soruna rağmen İran üzerinden taşındığı gözlemlenmektedir.

Buna göre; Taşıma istatistikleri şunu göstermektedir ki Irak’a ihraç taşımalarımızda%26’lık bir daralma bulunmakta olup, Irak’ta yaşanan olayların, Irak’ın merkezine ve güneyine ulaşılmasında artan navlun fiyatları sebebiyle ihracatımızda daha büyük düşüşlerde beklenmektedir.

Yaşanan son gelişmeler analiz edildiğinde, yakın gelecekte taşımacılarımızın finansal krizlerle karşılaşacağı öngörülmektedir.

Verilen bilgiler mesafeleri yakınlaştıracak…

Kırgızistan’dan gelen heyeti temsilen söz alan Adalet………’da Dr. Mustafa Kurt’a teşekkür ederek “Kırgızistan Türkiye İlişkileri her geçen gün daha İyi noktalara gitmekte. Bizler akraba topluluklarıyız. Türkiye’nin büyük güçlü istikrarlı ülke olması bize hem model olarak hem de yakınlığımızdan dolayı gurur veriyor. Nejla Albayrak hanımefendinin yapmış olduğu sunumu taktirle karşılıyoruz. Bu alanda meseleye çok güzel hakim. Bizlerde bu bilgiler ışığında ülkemize döndüğümüzde yetkililerle görüşüp uzak gibi gözüken mesafeleri yakınlaştıracağız ve yakın gelecekle ilgili bir dizi önlem alacağız” diye konuştu.

Daha sonra Kırgızistan heyeti çalışmalardan ötürü Nejla Albayrak’a plaket takdim ettiler.

.Başkent Platformu!

Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU