Başkent Platformu Yönetim Kurulu üyeleri danışma kurulu istişare toplantısında buluştu.

Başkent Platformu Yönetim Kurulu üyeleri danışma kurulu istişare toplantısında buluştu.


BAŞKENT ULUSLARARASI BARIŞ KARDEŞLİK PLATFORMU YAPTIĞI İSTİŞARE TOPLANTISINDA HEDEF BÜYÜTTÜ

 

Başkent Platformu Yönetim Kurulu üyeleri danışma kurulu istişare toplantısında buluştu.

Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu Genel Başkanı Mustafa Kurt:

“Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşınarak ,sivil demokrasinin oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.”

Başkent Platformu Yönetim Kurulu üyeleri danışma kurulu istişare toplantısında buluştu.

Antares Amade balo salonunda düzenlenen istişare toplantısında açılış konuşmasını genel başkan Dr.Mustafa Kurt yaptı.

Mustafa Kurt Konuşmasında şunları dile getirdi; Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik platformu, din, dil, ırk mezhep siyasi düşünce ayrımı yapmaksızın, dünya insanlarının tümünü kucaklayan, Türk ve dünya insanlarının huzurlu, refah, mutlu ve barış içerisinde yaşayacağı bir dünya oluşturulması için çok yönlü çalışmalar yürüten bir sivil bir inisiyatiftir.

On bir asırdır medeniyetlerin ve dinlerin buluşma noktası olan Anadolu topraklarındaki insanlar tüm bu farklılıkları ülkenin büyük zenginliği olarak addetmiş ve ahenk içinde, bir arada yaşamayı başarmıştır. Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürü, Platform tarafından  ,sivil örgütlülük alanına taşınarak ;sivil demokrasinin oluşmasına katkı verilmesi amaçlanmıştır.

Başkent Uluslararası Barış Kardeşlik platformu’nun yürütmüş olduğu çalışmalar, sadece Türkiye topraklarıyla sınırlı kalmayarak, gücü nispetinde; bütün dünya insanlarının daha müreffeh bir yaşama kavuşabilmesi için, olanca gücüyle uğraşan sınır tanımayan bir sevgi barış hareketi olmuştur.

Platform; “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın “ilkesini düstur edinmiş, bu düsturla bütün dünya insanları için çalışmaya talip olmuş insanlardan müteşekkil   bir sivil toplum kuruluşu olmanın, bilinç ve sorumluluğunu taşımaktadır.” dedi.

Daha sonra Dr. Ahmet Aksu, Av. Ramazan Toprak, Mustafa Erkılıç, Belma Erdoğan, Latif Şimşek, Dr. Mustafa Ziyai, Behçet Uyanık, Gülçin Polat, Tülay Erim Çömez, Fahri Şenyiğit, İdris Ortakaya, Av. Faruk Evirgen, söz alarak Başkent Platformu’nun, önümüzdeki günlerdeki çalışma ve faaliyetleri ve platformun yol haritası hakkındaki görüşlerini dile getirdiler.

Konuşmacılar konuşmalarında; platform olarak insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışına yıllardır hizmet ettiklerini, bundan sonrası içinde hedef büyüterek çalışmaların devam etmesi gerekliliği dile getirdiler.

Konuşmacılar, Platform olarak, birçok STK ya örnek olduklarını birçok proje nin gerçekleşmesine katkıda bulunduklarını, sosyal sorumluluk projeleri ile başarılı hizmetler yapıldığının altını çizdiler.

Yapılan bu çalışmalarla, gün geçtikçe hız kazanan bu gönül hareketinin bundan sonra, daha genişlemesi ve daha büyük hizmetlere talip olunması gerekliliğine dikkat çekildi.

Toplantıda önümüzdeki günlerde, platformun tüzük değişikliğine giderek kamu yararına dernek statüsüne kavuşması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.Başkent Platformu!

Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU