Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesini Tüm Dünyaya Yayıyoruz

Yurtta Barış Dünyada Barış İlkesini Tüm Dünyaya Yayıyoruz


 

''Türkiye İlim Sanat Edebiyat Ödülleri Meslek Birliği'' üyesi ve halen çeşitli derneklerin kurucusu ve onursal başkanı olan Dr. Mustafa Kurt, sosyal sorumluluk bilinciyle, projeler hazırlamış ve bunlardan bazılarını da başarıyla hayata geçirmiş değerli bir ismimiz. Dr. Kurt’u Bayatı ve Vektör dergilerindeki çeşitli yazılarından ve Türk Dünyasına olan ilgisi sevgisi ve hizmetleri ile de yakinen tanıyoruz.

''Türk Savaş Sanatı Dünya Federasyonu” (SAYOKAN) Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan Dr. Kurt, Türkiye Federasyonu Yönetim Kurulu’nda, Eğitim Masası’nda bulunmuş.

Uluslararası Vektör İlim Merkezi tarafından, “Türk Dünyası’na Üstün Hizmet Altın Madalyası” ödülü sahibi olan Dr. Kurt’un, 5 ayrı kitabı aynı merkez tarafından tek bir ciltte toplanarak “Sevda Yeli” ismiyle bir kültür hazinesi olarak Türk-İslam dünyasına armağan edilmişti.

Başkent Platformu ve Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu Genel Başkanı Dr. Mustafa Kurt’a kendi makamında ziyaret gerçekleştirdik:

Öncelikle Başkent ve Uluslararası Barış Kardeşlik Platformunu sizden dinleyebilir miyiz?


Başkent ve Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu, Anadolu’nun dört bir köşesinden gelmiş, başkentte yaşayan, Türkiye ve dünya insanlarının tümünü kucaklayan, din, dil, ırk, mezhep, siyasi düşünce gibi ayrımlar yapmaksızın insanı “Sadece İnsan” olarak değerlendiren ve değer veren sivil bir inisiyatiftir.

Platformumuz, bir sivil toplum kuruluşu olarak; toplumun her kesiminden yani her türlü inanç, düşünce ve ideolojiye sahip, kendi alanında birçok başarıya imza atmış, karakter iskeleti düzgün, ahde vefası olan, insanlık adına, ülkemiz adına neler yapabileceğinin kaygısını taşıyan değerli bireylerden oluşmaktadır.

Başkent ve Uluslararası Barış Kardeşlik Platformunun çalışmaları hakkında bilgi verirmisiniz?

Platformumuz kuruluşundan bugüne kadar, toplumun farklı kesimleri ile ve çeşitli konular üzerinde birçok bilinçlendirme ve istişare toplantıları yaptı.

Bu toplantılar toplumun farklı kesimlerinden gerek kişilerin gerekse sivil toplum kuruluşlarının, yaşadıkları veya tespit ettikleri sorunların istişare edilmesi ve çözümüne dönük adım atılmasına matuf toplantılar oldu. Biz bu istişare toplantıları sonucunda çıkan konuların bir kısmını proje haline getirip, taleplerin gerçekleştirilmesine vesile olduk. Bazı sorunlarla ilgili olarak da ilgili ve yetkili mercilere raporlar sunduk ve bu raporların takipçisi olduk.

Toplumlarda çok büyük sorunlara sebebiyet olan, madde bağımlısı gençlerin tespiti ve rehabilete edilmeleri ile ilgili çalışmalar yaptık. Bu yoğun çalışmalarımız neticesinde bu sorunun pençesinde kıvranan, pek çok gencimizi topluma kazandırdık.

Muhtarlarla ilgili çalışmalar yürüttük. Bildiğiniz üzere muhtarlar sorumluluk bölgelerinde en ücra köşeye kadar ulaşabilen, kişilerle birebir ilişkileri en güçlü olan mercilerdir. Adeta toplumdaki kılcal damarlar gibidirler. Biz platform olarak, muhtarlarla omuz omuza yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda, toplumdaki maddi manevi sıkıntı içindeki insanlara ulaşma imkânı bulduk. Böylelikle sorunu yaşayanlar ile sorunun çözümüne talip olanlar arasında köprü vazifesi gördük.

Pilot bölge olarak Ankara Altındağ’da başlattığımız, sonrasında da bütün Türkiye için projelendirdiğimiz ve yakında çalışmalarını başlatacağımız ‘’Anne Çocuk El Ele Türkiye Kardeşliği” sosyal sorumluluk projesinden bahsetmek isterim:

Farklı sebeplerle bir arada zaman geçiremeyen veya nitelikli zaman geçiremeyen, anne ve çocukların, birlikte eğlenebileceği spor yapabileceği, mevcut yaşamlarında yapmaya imkân bulamadıkları aktiviteleri, bizim oluşturduğumuz imkanlar içerisinde   yapabilmelerine fırsat sağladık.

 

 

Platformlarınız şu anda aktif olarak nerelerde oluşturuldu?
Başkent Platformu, Ankara’da 25 ilçede ilçe platformlarını oluşturdu. Türk Cumhuriyetleri’nin tamamında, İsveç’te, Belçika’da, Avrupa’da, Irak’ta, Balkanlarda ve Kosova’da da sözcüleri vasıtası ile platformlarını oluşturdu.

Bundan sonraki çalışmalarınız hangi çerçevede devam edecek?
Vatandaşlarımızın, sistemden kaynaklı sorunlarının çözümüne yönelik, sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk bilinci ile yaşanılan sorunların reel tespitinin yapılarak, beraberinde çözüm önerilerini de geliştirerek, ilgili, yetkili, kurum ve kuruluş temsilcileri ile paylaşmalarını, bu çözüm önerileri hakkında bilgi ve proje sunarak, ilgili, yetkili, kişi, kurum ve kuruluşları harekete geçirmelerini arzuluyoruz.

Kısaca özetleyecek olursak; vatandaşlarımızın bilinçlendirilmesi söz konusu olacağından, yöneten veya hizmet verenlerin daha hızlı, daha kaliteli ve daha verimli olmalarını, vatandaşlarımızın da bu hizmetlerden bireysel olarak ve toplumsal olarak fayda sağlayacağı
inanç ve umudu içindeyiz.

Hedefleriniz nelerdir?
Başkent Platformu olarak, sadece başkent olan Ankara’mızda yaşayan insanlarımızın değil, ülkemizin her karış toprağında yaşayan insanlarımızın yanı sıra, tüm dünya insanlarına hizmet vermeyi hedefliyoruz. Başkent Platformu ve Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu’nun nihai hedefi; ''Yurtta Barış, Dünyada Barış'' ilkesini tüm dünyaya yaymaktır.

Başkent Platformu ve Uluslararası Barış Kardeşlik Platformu’nun hedeflerinden birisi de, sivil toplum örgütlerinin kendi alanlarında sosyal sorumluluk bilincine nasıl ulaşacakları, sistemi nasıl denetleyecekleri ve örgütlü toplumların demokrasiye nasıl katkıda bulunacakları hususudur. En önemli gündem maddelerimizden biri de bizatihi budur.

“İnsanı Yaşat ki, Devlet Yaşasın" şeklinde başladığımız yolu, nihai hedefimiz olan ''Yurtta Barış Dünyada Barış'' anlayışı ile taçlandırarak
yolumuza devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yurt içinde ve yurt dışında misyonumuz çerçevesinde, yasalara uygun, evrensel hukuka saygılı, insan haklarını gözeterek, barış ve demokrasiye hizmet edeceğiz.

Başkent Platformu, sosyal sorumluluk projeleri ile yaptığı ve yapacağı çalıştaylarla beraber diğer STK’lara örnek davranışlarıyla her zaman öncülük yapacaktır. Herhangi bir siyasi partinin sözcüsü veya holding patronunun arka bahçesi olmadan çalışmaları ile ülkemiz insanı olmak üzere tüm dünya insanlarına hizmet etmeye devam edecektir.

Mutlu bireylerden, mutlu aileler

Mutlu ailelerden, mutlu toplumlar

Mutlu toplumlardan, mutlu devletler

Mutlu devletlerden, mutlu bir dünya oluşur.                    

 

 Başkent Platformu!

Ülke insanımızın asırlardır aşina olduğu, bir arada huzurla yaşama ve birbirinin derdiyle hemhal olabilme kültürünü, Platform tarafından, sivil örgütlülük alanına taşıyarak, sivil demokrasinin oluşmasına çok büyük katkı sağlamıştır.

Başkent Platformu

Başkent Platformu “İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın“ misyonuna inanmış; 1200 ü aşkın birçok kardeş dernek, vakıf, federasyon, Konfederasyon temsilcilikleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütülmekte ve işbirliği yapmaktadır.

Talep Görüş Bildir

İletişim

BAŞKENT PLATFORMU